Clubul Humboldt România își reafirmă credința în rolul comunității științifice de a contribui la dezvoltarea cunoașterii, la rezolvarea problemelor sociale și la întărirea colaborării pașnice între oameni și națiuni.

Respingem din principiu tentativele de revizuire a frontierelor recunoscute internațional și apelul la război pentru rezolvarea diferendelor politice. În consecință, condamnăm categoric agresiunea inițiată de conducerea Federației Ruse împotriva Ucrainei și cerem imediata retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Ne exprimăm admirația față de cei care rezistă eroic în fața acestei agresiuni, care este îndreptată nu doar împotriva unei țări, ci și împotriva idealurilor de pace și dezvoltare care ne animă. Suntem solidari cu victimele acestei agresiuni și cu toți cei care se implică fie pentru ajutorarea victimelor, fie pentru oprirea agresiunii și a războiului. Ne exprimăm mândria pentru felul în care societatea civilă s-a implicat în ajutorarea refugiaților, ca și pentru hotărârea cu care reacționează România, aliații noștri din NATO și Uniunea Europeană în ansamblul său. Ca cetățeni și membri ai Clubului Humboldt, vom contribui fiecare dintre noi la sprijinirea victimelor conflictului și a familiilor lor, ca și la inițiativele menite să ducă la încetarea agresiunii. Suntem conștienți de faptul că sancțiunile economice vor genera multă suferință, dar apreciem că în fața agresiunii ele sunt un rău necesar; ne exprimăm însă speranța că retragerea deplină a trupelor ruse din Ucraina va îngădui încetarea aplicării acestor sancțiuni și reconectarea grabnică a cetățenilor Rusiei la fluxurile economice și culturale mondiale.

The Humboldt Club Romania reaffirms its faith in the scientific community that contributes to development of knowledge, to solving social challenges and to strengthen the peaceful collaboration between peoples and nations.

We reject any attempt to revise the internationally recognized borders and the use of war to settle political disputes. Consequently, we strongly condemn the aggression initiated by the leadership of the Russian Federation against Ukraine and call for the immediate withdrawal of Russian troops from the territory of Ukraine. We express our admiration for those who heroically resist this aggression, directed not only against a country, but also against the ideals of peace and progress that animate us. We stand in solidarity with the victims of this aggression and with all those who are involved either in helping the victims or in stopping the aggression and the war. We are proud of the way in which the civil society helps refugees, and we are supporting the determination with which Romania, our NATO allies and the European Union as a whole are reacting. As citizens and members of the Humboldt Club, each of us will support the victims of the conflict and their families, as well as the initiatives aiming to end the aggression. We are aware that economic sanctions will cause a lot of suffering, but we consider that in facing the aggression they are a necessary evil; however, we hope that the full withdrawal of Russian troops from Ukraine will allow the cessation of these sanctions and the speedy reconnection of Russian citizens to the global economic and cultural flows.